گنجینه ی دانستنیها
 
لینک دوستان
لینک های ویژه

 

تکنیک ها و روش هایی که به آنها اشاره می کنیم به روند بهتر محاسبات کمک خواهد کرد:

 

١) ضرب مکعب های عدد ۵ در هم

برای مثال می خواهیم عدد ٣۵ را در خودش ضرب کنیم.

مرحله اول: عدد ۵ را در نظر نمی گیریم.
مرحله دوم: 3 را در عدد بعدی +١ ضرب می کنیم: ٣ * (٣+١)
مرحله سوم: عدد ٢۵ را در کنار عدد بدست آمده قرار می دهیم:

3 * 4 = 12 , 25 => 1225

 پس حاصل برابر عدد 1225 خواهد بود.

مثال )  195 * 195

19 * 20 = 380 , 25 => 38025

 

2) تقسیم اعداد بر عدد 5

برای مثال می خواهیم عدد 53 را بر 5 تقسیم کنیم.

مرحله اول : عدد 53 را دو برابر می کنیم.
مرحله دوم : رقم بدست آمده را از راست یک رقم اعشار در نظر می گیریم.

53 * 2 = 106 => 10.6
53 / 2 = 10.6

پس جواب برابر 10.6 خواهد بود.

حال اگر عدد ما اعشار داشت یا به جای 5 خواستیم بر 50 یا 500 تقسیم کنیم چکار کنیم !؟

مثال ) می خواهیم اعداد 4.2 را بر 5 و 190 را بر 50 تقسیم کنیم.

مرحله اول : هرچه اعشار داریم را در نظر نمی گیریم.
مرحله دوم : عدد را دو برابر می کنیم.
مرحله سوم : یک رقم اعشار می زنیم.
مرحله چهارم : اعشار را به تعداد رقم هایی که در نظر نگرفتیم منظور می کنیم.

4.2 = 42 * 2 = 8.4
4.2 / 5 = 0.84

برای عدد هایی همچون 50 و 500 هم به تعداد صفر ها اعشار منظور می کنیم.

190 / 50 = > 190 * 2 = 380 => 3.80

 

3) ضرب عدد دلخواه در عدد 11

برای مثال می خواهیم عدد دو رقمی 18 را در 11 ضرب کنیم.

مرحله اول : دو عدد را با فاصله کنار هم می نویسیم.
مرحله دوم : جمع دو عدد را در وسط آن دو عدد قرار می دهیم.

18 * 11 => 1 8 , 1+8 => 198

نکته : حال اگر مجموع دو عدد دو رقمی شد چه کار کنیم !؟

مرحله اول : دو عدد را با هم جمع می کنیم.
مرحله دوم : یکان رقم بدست آمده را در وسط می نویسیم.
مرحله سوم : دهگان رقم بدست آمده را با عدد سمت چپی جمع نموده و می نویسیم.

مثال ) 11 * 99

9 + 9 = 18 => 989 , 9 + 1 = 10 =>> 1089

مثال اعشاری ) 1.1 * 7.2

طبق قانون اعشار را در نظر نمیگیریم و عدد ها را با فاصله می نویسیم.
مجموع دو رقم را که در بین اعداد نوشتیم اعشار را منظور می کنیم.

7.2 * 1.1 = 72 * 11 => 7 2 , 7+2=9 => 792 => 7.92

حال می خواهیم اعداد بیش از دو رقم را در عدد 11 ضرب کنیم.

برای این منظور در سمت راست و چپ عدد مورد نظر دو صفر کوچک قرار می دهیم.
در مرحله بعد عدد ها را دو رقم دو رقم از سمت چپ با هم جمع می کنیم و اگر اعشار داشت به تعداد عددهای اعشاری ، اعشار را منظور می کنیم.

نکته دیگر اینکه قانون جمع دو عدد در وسط را هم در اینجا رعایت می کنیم که اگر دو رقمی شد یکان را بنویسیم و دهگان را با عدد چپی جمع کنیم.

برای مثال ) 32561254271.342169 * 11

a) 0325612542713421690
b) 9 + 0 , 9 + 6 , 6 +1 , 1+2 , 2+4 , 4+3 , 3+1 , 1+7 , 7+2 , 2+4 , 4+5 , 5+2 , 2+1 , 1+6 , 6+5 , 5+2 , 2+3 , 3+0

c) 9 5 8 3 6 7 4 8 9 6 9 7 3 7 1 8 5 3
d) 358173796984763859 (برعکس شده قسمت بالا)
e) 358173796984.763859 (شش رقم اعشار داشتیم)

جالب بود ؟ اگر شما هم روشی را می دونی خوشحال می شم  من رو هم شریک کنی
برچسب‌ها: ریاضی, آموزشی
[ سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹ ] [ ] [ مدیر وبلاگ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ما همه تحت تاثیر همدیگر هستیم. اگر غیر از این باشد، از هیچ کس هیچ چیز نیاموخته ایم. من تحت تاثیر همه ام، هم چنان که خیلی ها تحت تاثیر من اند. من جمعیتی کثیرم... .. .

وهمچنین بدانیم که شعله يك شمع با افروختن شمع ديگري خاموش نميشود یاد بگیریم و یاد بدهیم